Opplæring og godkjenning av naturskadetakstmenn.

BAKGRUNN

Landbruksdirektoratet, Norsk Naturskadepool og takstbransjen ved Norsk takst har inngått en samarbeidsavtale for opplæring og godkjenning av naturskadetakstmenn.

 

Fra 1. januar 2017 ble det innført et krav til å ha gjennomført ny utdanning med bestått eksamen for å kunne godkjennes som naturskadetakstmann for Landbruksdirektoratet. Samme krav til utdanning, eksamen og godkjenning ble innført av Norsk Naturskadepool fra 01.01.2019.

Opplæring i naturskadetaksering er åpen for takstmenn, skadebehandlere og andre som trenger inngående kunnskap i naturskadetaksering. Du får mulighet til å avlegge eksamen og blir godkjent for Norsk Naturskadepool.

Kurset har varighet på to dager, eksamen er nettbasert og gjennomføres i etterkant av kurset. Begge kursdager er obligatorisk

Krav til forkunnskaper før eksamen:

Det er krav til generell takseringsopplæring gjennom åpen/anerkjent kurstilbyder, høgskole, universitet o.l., og i tillegg spesialutdanning/ godkjenning innen skadetaksering. Også ansatte i forsikringsselskap med bakgrunn i skade får ta eksamen.

 
 
 

KURSINNHOLD

Faglig innhold:

 • Oppsummering av lovverk og organiseringen rundt Naturskadepoolens ansvarsområde. 

 • Gjennomgang av Naturskadeforsikringsloven og ulike typer skader.

 • Hva skal man skal se etter ved skader. 

 • Spesielle skadetyper og skadetilfeller. 

 • En praktisk tilnærming til skadeårsaker.

 • Vi ser på takstmannens arbeid gjennom eksempler etter naturskader. 

 • Gjennomgang av statens ordning av erstatning for naturskader forvaltet av Landbruksdirektoratet.

 

Forelesere:

 • Tekniske forelesere

 • Forelesere fra Skadeutvalget

 • Forelesere fra Norsk Naturskadepool

 • Forelesere fra Landbruksdirektoratet  

 

GODKJENTE TAKSTMENN            OG FORETAK

          GODKJENT FOR

LANDBRUKSDIREKTORATET

OVERSIKT OVER GODKJENTE NATURSKADETAKSTMENN I

NORSK NATURSKADEPOOL, KLIKK PÅ HUSET.

KONTAKT OSS

NATURSKADEOPPLÆRING

Norges Eiendomsakademi AS

Org Nr. 983 219 756

Besøksadresse:

Klingenberg gata 7A

Oslo

22 08 76 10

Postadresse

PB 1516, VIKA

0117 Oslo

Supert! Melding mottatt.

ÅPNINGSTIDER

Man - Fre: 08:00 - 15:00